2017-03-19
Започва записването за новата учебна 2017-2018 година. /contact.html  more »
 

Човек винаги се е стремял към новото, непознатото, далечното. Този стремеж го е тласнал към откриването на нови светове и пространства, нови нации и култури, нови езици и нрави. Този стремеж е родил цяла една наука - Географията!

Днес Географията продължава да буди интерес сред младите хора. Тя е най-предпочитаният свободно-избираем предмет за матури. С кандидат-студентски изпит по география предлага възможности за обучение на много атрактивни специалности като туризъм, икономика, мениджмънт и т.н.


Цел на уроците е да улесни подготовката на учениците при кандидатстване във ВУЗ и да подпомогне представянето им на матурите. Уроците се провеждат в комфортна среда, индивидуално или в малки групи (до 4 човека) от млад и квалифициран преподавател, доктор по география, работещ във ВУЗ. Използват се интерактивни методи с авторски разработки и презентации, обхващащи целия материал по география за кандидатстване и матура. Чрез практически задачи и нагледни средства се развива способността на учениците да мислят, да анализират статистически данни, да формулират логически правилни изводи.  Проверка на знанията се извършва с помощта на ефективни методи за текущ контрол (писмен и устен), тестове, работа с карта, графики, схеми, диаграми и т.н.


Продължителност на уроците - Оптималната продължителност на уроците е от началото на октомври до края на май по 2 часа седмично. 

Графикът може да бъде коригиран и съобразен с желанието и индивидуалната програма на учениците!

След всяка нова тема/теми се прави тест, а при завършване на цикъл от теми - тест върху целия преподаден материал. Целта е кандидат-студентът да се доближи максимално до изпитната обстановка и да се яви отлично подготвен на самия изпит. Примерен тест и повече за уроците може да видите тук: Как протичат уроците?


При записване всеки ученик получава учебна карта на България в М 1:600 000, тетрадка и химикал. В самото начало се прави входно ниво и разпределение на учениците в подходящи групи. Теми и разработки, презентации и всичко необходимо за подготовката се получава в електронен вариант. Поверените тестове с необходимите корекции се връщат на следващото занятие и се обсъждат допуснатите грешки.


Цена на уроците - 20 лв. на час (45 мин).

Възможност за ИНТЕНЗИВЕН КУРС с продължителност 60 учебни часа - 30 часа География на света и 30 часа География на България. Провежда се два пъти седмично по 3 учебни часа в удобно за учениците време. Продължителност - 10 седмици.   Курсът покрива целия материал за матура и кандидатстване във ВУЗ (по конспект). След завършване учениците получават пълен набор от теми на хартиен носител. По време на обучението се използват интерактивни методи, изготвят се практически задачи, правят се пробни изпити и тестове.

Цена - 450 лв.


За информация и записване - http://www.geo-kurs.com/contact.html


Преподавател - д-р Радостина Ризова

(Доктор по география, завършил СУ "Св. Климент Охридски" и преподавател във ВУЗ).


Моят стремеж е да направя вашата подготовка за училище или университет полезна и приятна, а същевременно да вдъхна траен интерес към Географията!  При съвестна подготовка от ваша страна - успехът ви е гарантиран!


За студенти -  консултации и съдействие при писане на реферати, курсови работи, презентации и др.